BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Barla Szabó Jenő (Kutas, 1870. jún. 12. – ?, ?) ref. tanár. Az elemi iskolát Somogyvisontán 1880-ban, a gimnáziumot Csurgón 1888-ban, a teológiát Debrecenben 1892-ben végezte. Ekkor Somogyvisontán s.lelkész, 1894 szeptemberében Kisújszálláson gimn. vallástanár lett. 1921-ben nyugalomba lépett s 12 évig egy pénzintézet igazgatói tisztét töltötte be. – Irodalmi téren is működött. Cikkeket írta P. E. I. L.-be s a következő nagyobb dolgozatait adta ki: →Szegedi Gergely énekeskönyve. (Budapest, 1899.) Írott énekgyűjtemények a 17. századból (Prot. Szle. 1900.). →Skarica Máté élete és zsoltárköltészete. (Budapest, 1902.) Ker. hittan. (Debrecen, 1904.) (Több kiadást ért.) A biblia a ref. középiskolai vallástanításban (Kisújszállási értesítő, 1906.). Az 1562. évi debreceni hitvallástétel népies vonatkozásai (Ethnographia, 1908.) Az →eklézsiakövetés a régebbi kálvinizmusban (Prot. Szle. 1909.). A régi egyházi fegyelmezés (Lelkészegyesület, 1912.) Két lelkész a Barla Szabó családban. (Debrecen, 1932.)