BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Pápai ref. egyházmegye, a →dunántúli kerületben, kezdettől fogva állandóan létezik. Eredetileg Győr vármegyére és Veszprém vármegye nyugati részére terjedt ki. 1618-ban 29 anyaegyháza volt, de megesett a 17. században, hogy 48-ra ment egyházainak száma. Annak is van nyoma, hogy a Győr vármegyeiek prosenior alatt állottak közvetlenül. A 18. század harmadik évtizedétől hozzá tartoztak a Zala egy részét és Vast magába foglaló →őrségi egyházmegye maradványai is, de még ezekkel együtt is csak 34 anyaegyházból állott 1732-ben, viszont 1780 körül 46 anya- és 105 leányegyházat számlált. Miután 1808-ban kiváltak belőle az őrségiek s más okokból is apadtak egyházai, 1820-ban éppenúgy, minta 19. század vége felé, 27 volt egyházainak száma. Ez azután a soproninak szintén anyává fejlődésével 28-ra szaporodott, melyek közül a többi – négy Győr vármegyeinek a kivételével – mind Veszprém vármegyében fekszik. 1952. júl. l. óta a „Győr-sopron-pápai” nevet viseli s 33 anyaegyház tartozik hozzá. – Legnevezetesebb egyháza a régen is és legújabban is két lelkészt tartó pápai. – →Esperesei névsorából a következőkről tudunk: →Pathai István pápai l. 1612-ig, →Kanizsai Pálfi János pápai l. 1612–1626, Pathai István pápai l. (másodszor) 1626–1628, →Czeglédi Szabó Pál pápai l. 1629–1649, →Szeli Luka György pápai l. 1650–1655, Briccius Dániel pápai l. 1656-tól (1657 máj.), Ujvári Tamás tápszentmiklósi l. (1669 vége), Lepsényi Gergely pápai, csöglei l. (1695.) 1710-ig, Gyimóthi István (a baranyai egyházkerület utolsó püspöke) csöglei l. 1711–1730, Csuzi Cseh József pápai l. 1730–1731, Naszályi István pápai. 1731 ápr.-jún., Pülöskei Péter takácsi l. 1731–1732, Komáromi József pápai l. 1732–1750, Felsőbányai Ollós István kéttornyulaki, adászteveli l. 1750-től (1753 jan.), Kun János (1760 jún.) 1782-ig, Bakos Gergely tapolcafői, körmendi l. (1783 aug.) 1790-ig, →Torkos Jakab pápai l. 1790–1795, Buzás Pál tapolcafői, csöglei l. 1795–1823, →Tóth Ferenc pápai l. 1823–1827, Nagy Sámuel nyárádi l. (1833.) 1837-ig, Botos Mihály tapolcafői l. 1837-től, Seregély Dániel mezőlaki l. 1844-től (1854.), Antal József felsőgörzsönyi l. (1857.) 1865-ig, →Széki Béla pápai l. 1866–1871, Stettner Ignác nyárádi l. 1872–1877, Barthalos Mihály nagypiriti l. 1877–1883, Szekeres Mihály takácsi l. 1883–1903, Kis József pápai l. 1903–1927, Jakab Áron nagypiriti l. 1927–1940, Végh János adorjánházai l. 1940–194., Császár Károly padragi l. 194.–1952, amikor addigi alakjában megszűnt az →egyházmegye. – Esperese azóta Madar Zoltán mezőörsi l. 1965. okt. 1-ig, ettől Csizmadia Károly mosonmagyaróvári l.

Irodalom: Tóth Endre: A pápai ref. egyházmegye történzte (I. k. 1927.)