BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Hunyadi Ferenc (?, ? – ?, ?) ref. esperes, 1723-ban Kendilónán volt lelkész s egyúttal a gr. Telekiek udvari papja. Ezután csakhamar, 1725. febr. 25-én →esperesévé választotta a →dési egyházmegye. 1740-ben még ezekben az állásokban működött, de 1743 áprilisában mással töltötték be a helyét. – Nem valószínű, hogy azonos volna Bánffyhunyadi Ferenccel. – Művei: Az asszonyi szükséges öltözet (Gyászbeszéd Keczeli Istvánné Korda Borbála felett). (Kolozsvár, 1728.) Jézus Krisztussal együtt (Gyászbeszéd gr. Teleki Pál felett). (Uo. 1732.)