BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Hunyadi Acesta Demeter (Bánffyhunyad, ? – Kolozsvár, 1592. júl. 8.) unit. püspök. Tanult Kolozsvárt 1566-ig, midőn →rektornak ment Nagyenyedre. Innen 1568 áprilisában külföldre indult, hol a padovai egyetemet kereste föl. Erről 1571-ben tért vissza hazájába, s itt előbb →lektor, 1574-ben →rektor, 1578-ban magyar →prédikátor lett Kolozsvárt. 1579 nyarán előbb püspöknek, azután kolozsvári plébánosnak választatott. – Üdvözlő verset írt a Heltai által kiadott „História M. Hunyadi” (1565.) elébe, latin művet a gyermekkeresztelésről (1579.), számos prédikációt és egy vitairatot „Refutatio argumenti patris S. J. Emmanuelis Alvari” címmel, de mindezek az utóbbiak kéziratban maradtak. Ellenben Enyedi Györgynek felette tartott gyászbeszéde napvilágot látott.