BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Bánsági ev. egyházmegye, a romániai zsinatpresbyteri kerületben, az államfordulat után az addigi →bánsági egyházmegyének Romániához csatolt 10 egyházából és az addig a →csanád-csongrádi egyházmegyéhez tartozó Nagyszentmiklósból alakult. Ebből a 11 egyházból 1922-ben kiszakadt 6 a német egyházmegyévé, a megmaradt öthöz aztán 1927-ben az aradiból megmaradt 2 csatlakozott, miért is azóta →arad-bánsági nevet visel. Esperese volt Bohus Károly temesvári l. 1919–1927.