BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Bánsági német ev. egyházmegye, az erdélyi szász kerületben, a →bánsági egyházmegyének Romániához csatolt egyházai közül hatból és az arad-békésinek szemlaki egyházából 1922-ben alakult, amazok a bánsági zsinatpresbyteri egyházmegyéből, emez az aradiból válván ki e végett. Hozzá csatlakozott azután még a petrozsényi.