BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Lenthi János (Pápa, 1639. – Kecskemét, 1700 előtt) ref. lelkész. Legalábbis a felsőbb iskoláit Sárospatakon végezte, mégpedig 1657 vége tájától. Azután →rektor lett Pápán, ahonnan külföldre ment s 1663-ban Heidelbergben, még ez évi okt. 22-én Franekerben, 1664. szept. 5-én Groningenben, 1665-ben Utrechtben iratkozott be egyetemi hallgatónak. Visszatérvén hazájába, 1667-ben kecskeméti lelkész lett s a →kecskeméti egyházmegye nemsokára →esperessé választotta. 1689-től Gyöngyösön, 1690-től vagy 1691-től Miskolcon lelkészkedett, itt már természetesen megszűnvén az esperesi tiszte. 1692-ben Debrecenbe, 1695-ben Dömsödre ment papnak. Pár év múlva felhagyott hivatalával s Kecskemétre költözött. – Műve: De cubiculis seu suburbiis inferni papisticae genti locandis. (Utrecht, 1665.) Üdvözlő verset írt →Kiskomáromi Jánoshoz (1660.).