BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Leopoldina explanatio, az 1681. és 1687. évi vallásügyi törvényeknek gr. →Kollonich Lipót bíbornok-érsek által sugalmazott és I. Lipót által 1691. ápr. 2-án kibocsátott magyarázata, mely kiszorította a protestánsokat vallásszabadságuknak ama törvényekkel biztosított utolsó romjaiból is. A közhiedelem úgy tartotta, hogy csak csempészte a király azonos keresztneve alá Kollonich. Közölte →Csecsetka „Magyarhoni ev. egyházjogtan” (1888–92.) c. műve 952–55. lapjain.