BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Leopoldinum diploma, az a hitlevél, melyet I. Lipót az erdélyi rendektől Bécsbe küldött →Bethlen Miklós szorgalmazására még 1690. okt. 16-án aláírt, de csak 1691. dec. 4-én adott ki. Erdély belügyei másfél századnál tovább intéztettek ennek alapján. A vallásügyben a bevett négy felekezet jogainak, tulajdonainak és kiváltságainak épségben tartását ígérte ugyan, de már magában véve is, különösen pedig az 1693. ápr. 9-én kiadott pótlék-diplomával, valamint a Mikes-féle pontozatokkal együtt csak arra való volt, hogy a róm. kat. egyháznak kedvezményeket nyújtson a többi rovására, később meg nem volt alkalmas a protestánsok elleni számtalan visszaélésnek sem megakadályozására, sem orvoslására.

Irodalom: Szász Károly: Sylloge tractatuum… historiam… diplomatis Leopoldini… illustrantium (1833.).