BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Leska István (Varbó, 1757. okt. 21. – Kiskőrös, 1818. febr. 25.) ev. lelkész. Tanult Modorban, 1779-től Pozsonyban, hol 1781-ben kántor lett a szlovák-magyar egyházban. 1784-ben Prágába ment lelkésznek, s itt 1786-tól →szuperintendense volt a cseh ev. egyháznak. 1798-ban visszatérve hazájába, először valahol Pest vármegyében, 1810-től Kiskőrösön lelkészkedett. – Magyarországi hivataloskodása alatt kiadott szlovák nyelvű művei: A vallási türelmességű császárjához hű protestáns (Németből ford.). (Pozsony, 1782.) Helvét hitvallású követ beszélgetése egy ág. h. csehvel. (Neuhaus, 1784.) Isteni tanítás summája, a szeretet és türelmesség… (Prága, 1798.) Palkovics bibliájának magyarázata… (Hely n. 1808.)