BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Toldalékok (Appendices), a →Keresszegi Herman István tiszántúli ref. püspök által zsinati végzésekből egybeállított gyűjtemény, mely a →Nagyobb Cikkekhez és →Kisebb Cikkekhez való viszonyában nyerte ezt a nevet. Ennek folytatását adta →Zoványi P. György az általa szerkesztett kánonok befejezéséül Statuta cím alatt az 1629-től 1715-ig tartott zsinatok maradandóbb jellegű végzéseiből.