BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Tokaji zsinat, a →Tolnai Dali János ügyében 1646. febr. 14–15-én tartott első gyűlése a →tiszáninneni és →tiszántúli ref egyházkerületek tekintélyesebb lelkészeinek. Eredetileg a Tolnai →egyházmegyéjének zsinata volt ekkorra kitűzve, de az egészen elmaradt és csak a megjelent idegeneket érdeklő ügyet tárgyalták le. Szánthai Molnár Mihály tiszántúli püspök elnöklése mellett hallgatták meg a Tolnai és elvbarátai ellen ellenségeiktől előterjesztett vádakat és a Tolnaitól azokra előadott védekezést. A végleges ítéletet egy evégett összehívandó nemzeti zsinatra halasztván, egyelőre mind felfüggesztették hivataluktól a bevádoltakat.

Irodalom: Zoványi Jenő: Puritánus mozgalmak a magyar ref. egyházban (1911.).