BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Togatusok, 1848 előtt a ref. kollégiumok felsőbb osztályainak, a bölcsészeti, teológiai és ahol volt, jogi képzést teljesítő, jobbára két-két osztálynak a növendékei, kik – ha benn laktak a kollégiumban – reverenda-szerű tógát voltak kötelesek állandóan viselni.