BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Nagy Lajos (Hencida, 1843. nov. 1. – Konyár, 1908. márc. 22.) ref. lelkész. Otthon és Debrecenben tanult, hol a gimnáziumot és teológiát 1855-től 1867-ig végezte. Ekkor →köztanító, a következő évben hajdúböszörményi, 1869-ben tiszaroffi →káplán s még ez évben mikepércsi, 1893-ban konyári lelkész lett. – Az egyházi irodalomban kifejtett munkásságának termékei egyes egyházi közlönyökben megjelent cikkein kívül a következő önálló művek: A polgári házasság ismertetése (Álnévvel). (Debrecen, 1875.) (II. átd. kiad. Budapest, 1894.) Magyar ref. vallású presbyterek könyve. (Debrecen, 1880.) Vázlatok közönséges, ünnepi és alkalmi egyházi beszédekhez. (Uo. 1880.) Eskető lelkész. (Uo. 1883.) (II. kiad. Miskolc, 1890.).