BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Neugeboren Dániel György (Nagyszeben, 1759. szept. 21. – Berethalom, 1822. febr. 11.) ev. püspök. Nagyszebenben tanult. 1778-tól nevelősködött, míg 1782. ápr. 3-án a lipcsei egyetem hallgatójául iratkozott be. Hazatérve, 1784 tavaszán →conrector, majd →rektor lett szülővárosában. 1799-ben Szerdahelyre választották lelkésznek, 1805 őszén Szászsebesre →elsőpapnak, 1806 decemberében a püspöki tisztet ruházták rá s ugyanakkor Berethalmon foglalt el papi állást. – Számos egyházi és iskolaügyi szabályrendelet elkészítésében vett tevékeny részt. Irodalmi téren főleg történelemmel foglalkozott. – Egyházi tárgyú művei: Gebet nach den Bedürfnissen der gegenwärtigen Zeitumstinde… (Nagyszeben, év n.) Gebet nach der Predigt… am Tage… des Festes der… Kirchenreformation. (Uo. 1817.) Kurzer Unterricht von der… Reformation und der… ev. Kirche. (Uo. 1817.)

Irodalom: Neugeboren Henrik: Daniel Georg N. (Archiv des Vereines… 1880.).