BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Netoliczka Oszkár Ferenc József (Komárom, 1865. okt. 8. – ?, 1940. aug.) ev. tanár. A gimnáziumot Brassóban 1884-ban végezte, s ez év őszén a jenai egyetemnek, 1886 tavaszán a berlininek s miután 1888 augusztusában bölcsészet-doktorságot szerzett Jenában, ez év őszén a budapestinek lett hallgatója. 1890 januárjától tanár volt a brassói gimnáziumban. 1928-ban nyugalomba vonult. – 1919-ben a teológia díszdoktorává tette a zürichi egyetem. Több irányú írói működése van. – Egyházi tárgyú művei: Johannes Honterus. (Brassó, 1897.) (II. kiad. 1898.) Zum Honterus-Drama von Traugott Teutsch. (Uo. 1897.) Die deutsche Reformation… (Az „Aus der Zeit der Reformation” c. könyvben). (Uo. 1898.) Das ev. Kirchenlied im Religionsunterricht der Mittelschulen (Morresszel együtt). (Uo. 1900.) Was Schiller uns sein kann. (Uo. 1905.) Individualität und Persönlichkeit. (Uo. 1908.) Probleme und Tatsachen (A „Beiträge zur Geschichte der ev. Kirche A. B. in Siebenbürgen” c. könyvben). (Nagyszeben, 1922.) Zur Geschichte der →Honterusschule im letzten Vierteljahrhundert. (Brassó, 1926.) Beiträge zur Geschichte des Johannes Honterus und seiner Schriften. (Uo. 1930.) Kiadta a „Honterus’ Ausgewählte Schriften” c. könyvet (1898.), átdolgozta Lehmannak „Lehrbuch der Kirchengeschichte” (1893., többször is) c. munkáját és több lexikonba írt egyháztörténeti tárgyú cikkeket.