BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Német vezérfőesperesség keletkezett az erdélyi szász ev. egyházkerületnek 1940-ben Magyarországhoz visszacsatolt részeiből. A besztercei főesperes vezetése alatt az ő →egyházmegyéje mellett a szászrégeni tartozott még hozzá.