BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Uzoni Jankó Boldizsár (Uzon, 1605. v. 1606 – ?Déva, 1648. tavasza) ref. esperes. Gyulafehérvárt tanult, ahonnan miután 1630 tavaszán →seniorságot viselt, külföldre ment s ez évi nov. 23-án az oderafrankfurti, 1631. ápr. 29-én a leideni, júl. 16-án a franekeri egyetemre iratkozott be, de 1632 ősze felé ismét Leidenben időzött. Nemsokára visszajőve, mindjárt dévai lelkész lett, s már 1634. elején →esperese volt a →hunyadi egyházmegyének. – Műve: De tribus controversiis generalibus in I. Bell. tom. comprehensis. (Franeker, 1632.) – Respondeált a „De Deo” (1630.) és a „De nominis divini celebratione…” (1632.) tartott vitákon. – Üdvözlő verset írt →Séllyei P. Ferenchez (1632.), →Tölcéki Mihályhoz (1632.) és →Geleji Katona Istvánhoz (1640.).

Irodalom: Zoványi Jenő: Uzoni Boldizsár, Uzoni Sz. Balázs (A „Tanulmányok…” közt, 1887.), Uő: Pótlékok „U. B., U. Sz. Balázs” c. tanulmányomhoz (Prot. Közlöny, 1888.).