BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Uzoni Fosztó István (?, 1729. – ?Bágyon, 1777. febr.) unit. lelkész. Elvégezvén Kolozsvárt iskoláit, előbb →rektor lett Torockón, ahonnan 1760-ban lelkésznek ment Torockószentgyörgyre, innen pedig 1771-ben Bágyonba, hol mint már egyúttal jegyzője az →aranyos-tordai egyházkörnek halt meg. – Megjelent tőle: Akármely keresztyénnek hét szükséges mindennapi dolgára készíttetett rövid imádságok. (Kolozsvár, 1765.) Kéziratban maradt a Kénosi Tőzsér Jánostól megkezdett s általa folytatott, de hasonlóképpen be nem fejezett „Historia ecclesiastica Transilvano-Unitaria.”