BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Buzinkai Mihály (Nagykövesd, 1630. körül – Gyulafehérvár, 1683. nov. 23.) ref. tanár, az előbbinek nagyatyja. Sárospatakon tanult, hol 1648. dec. 24-én lépett a felsőbb tanulók sorába, 1651. márc. 1652. márc. pedig →seniori tisztet viselt. Külföldre menvén, 1652-ben az utrechti egyetemnek lett hallgatója. Hazatérve, kb. 1654 őszétől Nagybányán volt →rektor, míg 1656 elejére már Sárospatakra került tanárnak. Itt előbb bölcsészetet, 1657-től vegyesen ezt és némely teol. tudományt, 1662-től csak teológiát tanított. 1671 őszén →Báthory Zsófia által elűzetvén, a diáksággal és tiszttársával, →Pósaházi Jánossal bujdosni kényszerült. Pár hónapot Kenézlőn töltött, 1672 tavaszától pedig az →Apafi Mihálytól Gyulafehérvárt elhelyezett kollégiumban folytatta működését haláláig. – Bölcsészeti tankönyveket írt, melyek halála után is jó ideig használatban voltak s egyen kívül valamennyi több kiadást ért.

Irodalom: Koncz József: A marosvásárhelyi ev. ref. kollégium története (1896.).