BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Buzinkai György (Nagybánya, 1700. v. 1701. – Debrecen, 1768. márc. 17.) ref. vallású orvos. Miután Marosvásárhelyen elvégezte iskoláit, nevelősködött, míg külföldre ment. 1729-ben Bremenben, 1730. ápr. 20-tól Leidenben, 1732. ápr. 30-tól Franekerben, majd Amsterdamban orvosi tudományokat tanulmányozott s 1733-ban a franekeri egyetemen doktori oklevelet szerzett belőlük. Miután 1736 szeptemberében Groningenben időzött, hazájába visszajővén, mindjárt városi orvos lett Debrecenben. – Orvosi műveken kívül a következő vallásos tartalmú könyv jelent meg tőle: Elveszett bűnösnek megkerestetése és megtartatása és Krisztus barátságos hívogatása (Két prédikáció hollandból ford.). (Amsterdam, 1735.) Üdvözlő verset írt Kolozsvári Istvánhoz (1729.).