BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Bussaeus Mihály (?, ? – ?, ?) ev. lelkész, pommerániai születésű, 1620-ban vagy utána Besztercebányáról került Kassára német →elsőpapnak. Innen az →Alvinczival való, általa keltett viszály miatt 1626 tavaszán el kellett távoznia. 1627 februárjában Lőcsén lett prédikátor s az volt 1632-ig. – Művei: Jesus! Thus novi anni MDCXXV. (Német prédikáció.) (Kassa, 1625.) Copula et homilia conjugalis (Hosszú üdvözlő vers Thann Antal és Horánszky Zsuzsánna esküvőjére). (Uo. 1625.)