BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Burius János (Liptószentandrás, ? – Korpona, 1688. dec. 7.) ev. lelkész. Liptószentandráson kezdett tanulni. Pozsonyban végzett tanulása után 1655-ben külföldre ment s 1657 tavaszán Jenában iratkozott be az egyetemre, ahonnan visszatérve hazájába, 1662-ben Úrvölgyön tanító, 1666 tavaszán pedig Korponán német lelkész lett. A →gyásztizedben ő is fogságot szenvedett, majd bujdosni kényszerült s csak 1686-ban került vissza Korponára, ahol meg is halt. – Művei: Animadversiones… in narrationem historicam… captivitatis papisticae… necnon ex eadem liberationis miraculosae M. Georgii Lani (→Sextius Jánossal együtt). (Lipcse, 1676.) Einfältige… Motiven oder Ursachen… (Hely n. 1680.) Micae historico-chronologicae evangelico-pannonicae ab anno 1673 ad 1688. (Kiadta (→Lichner Pál.) (Pozsony, 1864.) – Üdvözlő verset írt →Günther Andráshoz (1658.), Murgasch Jánoshoz (1676.), →Trusius Jóbhoz (1676. és 1683.), →Zabler Jakabhoz (1677.), Michaelis Pálhoz (szlovákul 1678.) és →Czember Györgyhöz (1682.). Kéziratban is maradt munkája.