BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Utrechti magyar bibliák elsője a Van Alphen Jeromos utrechti egyetemi tanár által e végre gyűjtött összegből adatott ki 1730-ban a →Misztótfalusié alapján. Még négyszeri (1737., 1747., 1757., 1765.) kiadásra telt e pénzből, sőt még ezután is maradt belőle, amit aztán folyvást gyarapítottak ugyane célra a kamatokkal, újabban pedig Utrechtben tanuló magyar ref. teol. studensek segélyezésére fordítottak. – Az utrechti bibliák másodika, illetőleg hatodika az, amelyet a gr. Teleki Sámuel költségén 1794-ben →Pethe Ferenc ugyanott 11 ezer példányban nyomatott ki a →Szombathi János előszavával, és amelyért Pethét az akkori angol trónörökös, a későbbi IV. György király 36 arany súlyú emlékéremmel ajándékozta meg.