BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Schmidt Károly Jenő (Pozsony, 1865. okt. 29. – ?, ?) ev. lelkész. Pozsonyban tanult, míg 1884-ben a bécsi egyetem bölcsészeti karára iratkozott be. 1885-ben átlépett a teológiára, mit szülővárosában hallgatott 1888 tavaszáig, mikor Heidelbergbe ment, ez év őszén pedig Berlinbe. 1889 őszén →káplán, 1890 nyarán lelkész lett Pozsonyban. Itt 1910-től 1932-ig →esperesi tisztet is viselt, előbb a →pozsonyvárosi egyházmegyében, azután a →Pozsony vármegyei német egyházmegyében. 1911 végétől 1919-ig egyszersmind teol. akadémiai tanár is volt. A teológiának 1907-ben licentiatusává, 1915-ben doktorává tette a bécsi prot. fakultás. – Nagyobb dolgozatai és önállóan kiadott művei: Auf dunklen Pfaden (Énekek). (Pozsony, 1885.) Was soll ich mich trösten. (Uo. 1890.) Unterm Kreuz. (Drezda, 1895.) Erinnerung. (Pozsony, 1895.) Ker. vallástan. (Budapest, 1897.) (II. jav. kiad. 1898.) Leitfaden für Confirmanden. (Uo. 1898.) Etliche Fragestücke für luth. Diakonissen. (Uo. 1900.) Die luth. Kirche Ungarns. (Drezda, 1900.) Bilder aus dem Leben Jesu. (Pozsony, 1904.) A női diakóniáról. (Hely n. 1908.) A gyakorlati theológia mint alkalmazott theológia (Pozsonyi akadémia értesítője, 1914.). Gott in den Zeitereignissen (Prédikáció). (Pozsony, 1914.) Unverzagt. (Budapest, 1915.) Friede auf Erden. (Pozsony, 1915.) Aus Gnaden selig. (Uo. 1915.) Kraft, Mut und Trost (magyarul és szlovákul is). (Uo. 1916.) A reformáció hatása a ker. istentiszteletre (Ösvény, 1916.). Wagner Richárd zenedrámája (Prot. Esték, III. k.). (Budapest, 1916.) Sieg! (Magyarul és szlovákul is.) (Pozsony, 1917.) Der Tag von Worms… (Uo. 1921.) Die luth. Kirche der Slowakei und der Kampf der Kirchengemeinde Pressburg. (Uo. 1922.)