BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Schmitz János György (Késmárk, 1765. – ?Bielitz, 1826. okt. 26.) ev. lelkész. Késmárkon végezte iskoláit, míg 1786-ban külföldre ment s a greifswaldi egyetemen folytatta tanulmányait. Hazájába 1788-ban visszatérve, szülővárosában subrectornak alkalmazták, mindjárt a következő évtől pedig lelkész volt Kakaslomnicon. Itt 1801-től az →esperesi tisztet is viselte a →kárpátaljai egyházmegyében. 1806-ban a sziléziai Bielitzbe hívták lelkésznek, hol 1810-ben →szuperintendens nevezték ki. – Itthon írt művei: Gedächtnissrede bei der Leichenfeierlichkeit des weiland Herrn Emerich Horváth Stansitsch v. Gradec. (Lőcse, 1801.) (Mások dolgozataival együtt.) Rede bei der, dem Andenken des weiland Balthasar von Horváth gewidmeten Leichenfeierlichkeit. (Eperjes, 1802.) Über das Verhältnis der ev. Lehrer zu ihren Gemeinen. (Lőcse, 1804.)