BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Sartorius János (?, ? –?, ?) ev. lelkész, Felső-Magyarországról került Erdélybe, hol előbb kántor volt Nagyszebenben, azután pap Holcmányban. – Műve: Sonn- und festtägliche Andachten über die gewöhnliche evangelische Texte… (Nagyszeben, 1723.) –

Hasonló nevű fia (1710–1787.) mint szászkeresztúri lelkész és a →szászkézdi káptalan →dékánja végezte életét s egyháztörténeti feljegyzéseket hagyott hátra.