BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Korcsek János (Kisselmec, 1763. jún. 5. – Nyustya, 1819. ápr. 12.) ev. lelkész. Tanult Eperjesen, Necpálon, Sajógömörön és 1782-től Pozsonyban. 1783-ban rektor lett Gömörpanyiton, 1785-ben lelkész Nyustyán. – Művei: Egyházi beszéd I. Ferenc koronázása alkalmával (szlovákul). (Besztercebánya, 1792.) Beszéd az alsószkálnoki könyvtár alapításakor (szlovákul). (Uo. 1810.) Curiosa provinciae Kishonth… (Miskolc, 1819.) Memoria aedificationis templi evangelicorum Hnustyensium. (Uo. 1819.)

Irodalom: Sramko Páltól életrajza (Solennia… 1820.).