BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kopácsi István (?, ? – ?, ?) magyar reformátor, élete kezdő korszakát homály borítja. 1535-ben Bécsben iratkozott be az egyetemre, majd egyidei siklósi tanítóskodás után 1542. jún. 24-én Wittenbergben. Innen hazatérte után →rektor lett Erdődön. Mint ilyen volt jelen az ott 1545. szept. 20-án tartott zsinaton, de már 1547 nyara előtt Nagybányára ment lelkésznek és rektornak. 1549-ben ugyanilyen egyesített állást foglalt el Sárospatakon, ahol azonban pár év elteltével →Perényi Gábor teljesen rendezte az egyházi életet és Kopácsi attól fogva csak →elsőpapságot viselt, valamint →esperessé is megválasztotta a →zempléni egyházmegye. Tevékenyen részt vett az 1559-ben nagymértékben megindult helvét irányú mozgalmakban, miért is 1564-ben kénytelen volt távozni Sárospatakról, ahol pedig azelőtt többször részesítette adományokban Perényi Gábor. Ekkor valahol a →gömör-kishonti magyar egyházmegyében, alighanem Pelsőcön lett lelkész és hamarosan egyúttal esperes is. 1568 vége felé halhatott meg. – Apósa volt Czeglédi Ferencnek.