BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Törteli Lajos (Tápiószentmárton, 1883. – Cegléd, 1930. szept. 26.) ev. lelkész. A gimnáziumot 1903-ban, a teológiát 1907-ben végezte Pozsonyban. Ekkor külföldre ment s egy évig a göttingeni egyetemen folytatta tanulmányait. Hazatérte után →káplán lett Cegléden. hol 1915 nyarától lelkészi hivatalt viselt. A →bányai egyházkerületnek jegyzője volt. – Művei: Prolegomena az ószövetségből származó s az újszövetségben található idézetek viszonyához (Theol. Szaklap, 1911.). →Székács József élete és működése (A Székács-emlékkönyvben). (Pozsony, és Budapest, 1912.) Nagypénteki passio. (Cegléd, 1913.) A halotthamvasztás jogosultságáról. (Budapest, 1914.) Ma született nektek a megváltó. (Uo. 1915.) (Német fordításban is megjelent.) Karácsonyi üzenet a táborokba. (Uo. 1916.) (Németül is.) 1517–1917. A jubileumi esztendő intése harctéri katonáinkhoz. (Uo. 1917.)