BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Török Zoltán (Békés, 1866. febr. 3. – Békés, 1906. márc.) ref. vallású községi írnok. Békésen tanult 1880-ig. Ekkor Debrecenbe ment s ott végezte 1882-ben a gimnáziumot, 1886-ban a teológiát. Ettől fogva két évet Edinburgh-ben töltött. Hazatérvén, jó ideig →káplánkodott, de aztán abbahagyván lelkészi pályáját, községi írnokságot vállalt szülővárosában. – Teol. tanultságát munkáiban érvényesítette, melyek a következők: Alkalmi imádság 1898. márc. 15-én (Békés, 1901.) Az úrvacsora (Négy prédikáció). (Uo. 1901.) Élet (Kilenc prédikáció). (Uo. 1901.) Tíz parancsolat. (Uo. 1901.) Egyházi beszédek. (Uo. 1901.) A törvény. (Uo. 1902.) Istenről (Róm. XVI. 27.). (Uo. 1903.)