BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szabad királyi városi ev. gyülekezetek, a →dunántúli kerülethez tartozó Győr, Sopron, Kőszeg, Ruszt és Komárom városokban levők, melyek egy ideig nem tartoztak →egyházmegyei kötelékbe, míg közülük az utolsót a →budapesti első zsinat a →fejér-komáromi egyházmegyébe kebelezvén, ezzel együtt a →dunáninneni kerülethez csatolta. A dunántúli kerületben maradtakat aztán maga a kerület osztotta be az illető egyházmegyékbe, megszüntetvén ekként függetlenségüket.