BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Simó János (Kissolymos, 1867. – Torda, 1900. jan. 15.) unit. lelkész. Tanult Székelykeresztúron és Kolozsvárt, hol 1888-ban végezte a teológiát. Ez év decemberében Polgárdiban, két év múlva Sepsiköröspatakon, 1897-ben Tordán lett lelkész. – Számos cikke jelent meg az Unit. Közlönyben. – Ezeken kívül művei: Egyházközségeinken kívül szétszórtan lakó híveink lelki gondozása. (Kolozsvár, 1895.) Századunk nagyobb tévedései és kiválóbb erényei. (Uo. 1897.) Az én lelkipásztori pálcám (Beköszöntő prédikáció Tordán). (Torda, 1897.) Gyászima Erzsébet magyar királyné… halálakor. (Uo. 1898.) Az unit. egyház története főbb vonásokban. (Uo. 1898.) – Szerkesztette az →„Unitárius szószék” I. kötetét (1896).