BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Migray József (Nagykőrös, 1882. márc. 9. – Bp. 1938. dec. 12.) evangélikusnak született unit. vallású hírlapíró. Nagykőrösön, valamint Budapesten végezte iskoláit. Kőműves lett, 1901-ben pedig magánúton tanítói oklevelet szerzett. Még azelőtt, 1900-ban felekezetnélküliségre térvén, ekkor az unit. egyházba lépett be. 1907-ben a székesfővároshoz választották tanítónak. Az 1918-i forradalomban kormánybiztos, a proletárdiktatúra idején a minisztériumi prot. ügyosztály főnöke volt. Miután hosszabb ideig tartó elzáratást szenvedett, a Népszavánál, később más lapoknál működött munkatársként. – Egyházi érdekű művei: Nincsenek csodák. (Budapest, 1919.) A vallás válsága. (Uo. 1919.) A socialismus és a társadalmi harcok története (Beer után ford. és magyar résszel kibővítve, 4 k.). (U o. 1922–24.) Egy keresztény-socialis állam története. (Uo. 1923.) Az egyház, a munkáskérdés és a keresztény-socialis szakszervezetek. (Uo. 1925.)