BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Gömör-kishonti magyar prot. egyházmegye, önálló testületet képezve létezett a 16. századnak azokban az évtizedeiben, melyek a reformáció diadalra jutásától elteltek a két felekezetre oszlásig. A gömörieken kívül a kishonti (még 1598-ban is csak kettő) s a szintén kevés számú északnógrádi magyar egyházakat is magában foglalta, s helvét irányú része körülbelül 1595-ben csatlakozott a →borsodi egyházmegyéhez, míg kevesebb számú lutheránus egyházközségei az időközben lutherizmusra erőltetettekkel együtt idővel önálló testületet próbáltak létesíteni. Egyetlen →espereséről tudunk: →Kopácsi Istvánról, ki 1567 elején egyházlátogatást végzett.