BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Gömör-kishonti magyar ev. egyházmegye, annak dacára, hogy a felsődunamelléki magyar ev. egyházkerület 1613-i megalakulásától fogva magához tartozónak tekintette Kishontot, a következő évtől pedig Gömört is, a →bányai kerület részeként létesült 1614-ben, midőn a régi magyar prot. →egyházmegyéből maradt kevés számú lutheránus egyház a Széchy György akaratából megszaporodott a birtokán áterőszakoltakkal. Az így összesen tizenöt lelkész élére Laskai Bató Istvánt állította a püspök, de ennek rövidesen eltávozta után csak 1623-ig tartotta fenn különállását az egyházmegye, s egyházai részint a kishonti, részint a Széchy rendeletéből a teljesen független gömöri egyházmegyébe olvadtak.