BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Gömör-tornai ref. egyházmegye, a →tiszáninneni kerületben, a →gömöri és →tornai egyházmegyéknek Magyarország területén maradt egyházaiból 1921-re alakult. Amabból tíz, emebből nyolc, összesen 18 anyaegyháza volt, részint Borsod-Gömör-Kishont, részint Abaúj-Torna vármegyékben. Egyházai 1939-ben ismét eredeti →egyházmegyéikhez kerülvén vissza, megszűnt, s 1945 után sem éledt újra, egyházai a →felsőborsodi egyházmegyéhez csatoltatván. – Esperesei: Juhász László putnoki l. 1921–1934, Hubay Kálmán zádorfalvi l. 1934–1939.