BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Zsedényi alapítvány, az a százezer forint, melyet Zsedényi Ede (1804–1879.), az ev. egyház →egyetemes felügyelője 1878. szept. 7-én kelt végrendeletével oly módon hagyott a négy →egyházkerületnek, hogy a →tiszai kerületnek, melyek →felügyelője volt előbb, 40 ezer, a többinek pedig 20–20 ezer forint jusson. A tiszai kerület többletének kamatja az eperjesi tanítóképezde tápintézetét illette, míg a 20–20 ezer forintoké mindenik kerületben szegény néptanítók segélyezésére volt fordítandó. Ez is semmivé lett az első világháborút követő devalváció következtében.