BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Kolozsvári ref. teol. akadémia, első ízben 1854-től 1862-ig létezett, mint a szabadságharc előtt egy-egy (illetőleg Nagyenyeden két) →teol. tanárral ellátott négy kollégiumból (Nagyenyeden kívül Kolozsvár, Marosvásárhely, Székelyudvarhely) összpontosított intézet, mely aztán helyet adott a Nagyenyeden három tanárral megnyitott, de csak 1896-ig fennállott →teol. Akadémiának. Ennek megszűnését az okozta, hogy jóformán fölöslegessé vált az ismét Kolozsvárt 1895-ben „Fakultás” névvel alapított hasonló célú intézet mellett. Ez öt tanárral indult meg, de a beállott államfordulat rákényszerítette az →egyházkerületet, hogy állítson még egy tanszéket. Nemcsak az →erdélyi, hanem a →királyhágómelléki egyházkerületet is hivatva volt lelkészekkel ellátni. Ezt a hivatást most már egy állami intézet teljesíti, mely az összes prot. egyházak részére nevel külön tagozatokban lelkészeket.