BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Vásárhelyi (Marosvásárhelyi) Mészáros Gergely (Marosvásárhely, 1561. – Kolozsvár, 1623. okt. 18.) róm. kat. szerzetes. 1584-ben a jezsuita rendbe lépett s Alsólendván. Pécsett, Vágsellyén. Gyulafehérvárt működött, végül pécsi préposti címmel erdélyi főnemeseknél udvari káplán volt. – Lefordította a Canisius kátéját, a Kempis Tamás híres könyvét. írt két kötet pontillát, „Világ kezdetétől fogva jóságos és gonosz cselekedetek példáinak summái” címmel egy befejezetlen hosszú munkát. „Az emberi állatnak négy utolsó dolgairól való intések” címmel egy rövidebbet, meg egy vitairatot „Egynehány tévelygő kérdésekre rövid keresztyéni felelet” c. alatt, amelynek 1615. és 1617. évi kiadása bővebb kidolgozása a káté 1604. évi kiadása mellett közlöttnek.