BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Vásárhelyi (Marosvásárhelyi) Molnár István (Marosvásárhely. 1654. – ?Nagyenyed, 1728.) ref. püspök. Marosvásárhelyen tanult egy ideig. Iskoláit aztán Kolozsvárt és Nagyenyeden folytatta. Külföldre menvén, 1677-ben Utrechtben. 1678 szeptemberétől Franekerben, 1679. aug. 1-től Leidenben gyarapította ismereteit. Hazajőve, 1680 tavaszán →rektor lett Marosvásárhelyen, a következő évben pedig a fejedelem udvari papja Radnóton. 1690-től Vajdahunyadon, 1695-től Harasztkeréken, 1697-től Mezőbándon, 1702-től Küküllőváron, 1710-től Nagyenyeden lelkészkedett. Itt a →nagyenyedi egyházmegye →esperessé, az →egyházkerület →generalis notariussá választotta. Már 1713-ban, majd 1717-ben is püspökké akarta tenni a papság, de a világiak útját állották. Csak 1720-ban lett keresztülvihető a megválasztása. – Írói működést nem folytatott; mindössze egy gyászverse van a Rácböszörményi János halálára (1677.).