BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Stromp László (Rozsnyó, 1860. febr. 27. – Pozsony, 1907. máj. 12.) ev. tanár. Rozsnyón végezte az elemi iskolát és a gimnáziumot. 1878-tól a budapesti egyetemen jogot, majd bölcsészetet hallgatott, míg 1881-től Pozsonyban teológiát végzett. 1885-ben külföldre ment s okt. 26-án a hallei egyetemre iratkozott be. A következő év augusztusában hazatérve, egy évet szülővárosában töltött, míg 1887-ben magán-, 1895-ben rendkívüli, 1896-ban rendes tanára lett a pozsonyi →teol. akadémiának. A →Magyar Prot. Irodalmi Társaságnak, 1898-tól választmányi tagja volt. – Nagyobb dolgozatai és önálló művei: →Somogyi Péter fogsága. (Pozsony, 1891.) A János-evangélium világnézete. (Budapest, 1892.) A vágsellyei iskolamester. (Pozsony, 1894.) II. →Pilarik István élete. (Budapest, 1894.) Millenniumi imák a pöstyéni fürdőben tartott istentiszteleten. (Pozsony, 1896.) A régi Egyptom vallása (A „Prot. Esték” I. kötetében). (Orosháza, 1897.) „Praeceptor Germaniae”. (Budapest, 1897.) →Apáczai Cseri János mint paedagogus. (Uo. 1898.) Apáczai Cseri János (M. Prot. Irod. Társ. Emlékkönyve, 1898.). Kant vallástana (Athenaeum, 1898.). A philosophia a prot. theologián (Prot. Szle, 1898.). Gusztáv Adolf élete (Kaiser után), (Budapest, 1899.) Konfirmációi oktatásügyünk reformjához. (Pozsony, 1899.) Sokrates (A „Prot. Esték” II. kötetében). (Uo. 1899.) Költözés más világba (Uo. 1899.) Schleiermacher beszédei a vallásról (Prot. Szle, 1899.). →Comenius sárospataki beköszöntője (Uo. 1900.). Lutherianák a pozsonyi ev. főiskola könyvtárában (Uo. 1901.). A sámán (Uo. 1903.). Péter apostol római püspöksége (Uo. 1903.). Apáczai Cseri János… (Budapest, 1905.) Egyházi beszéd márc. 15-re. (Pozsony, 1905.) Ker. renaissance (Theol. Szaklap, 1905.). Énünk és világa (Uo. 1907.). Magyarország és Melanchthon (Ösvény V.). Keresztelő János (A „Prot. Esték” III. kötetében). (Budapest, 1916.) Kisebb dolgozatai a →Prot. Szemlében, P. E. I. L.-ban, Ev. Egyház és Iskolában jelentek meg. Szerkesztette a →Magyar Prot. Egyháztörténeti Adattár (1902–1906.) és →Masznyik Endrével „A Mi Otthonunk” (1892–94.) c. hetilapot, továbbá részt vett a Luther műveinek magyar fordításában. Sajtó alá rendezte a br. →Prónay Dezső által kiadott „Magyar ev. egyháztörténeti emlékek”-et (1905.).

Irodalom: Raffay Sándor: S. L. (Theol. Szaklap, 1907.).