BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Stürzer Mátyás (Besztercebánya, ? – ?, ?) ev. lelkész. Besztercebányán tanult. A külföldet is fölkeresvén, 1657. jún. 19-én Wittenbergben iratkozott be az egyetemre, melyen 1659. ápr. 26-án magisteri címet nyert. Hazájába 1660 januárja után visszajővén, 1661 vége felé →conrector, 1668 őszén →rector lett szülővárosában. 1674-ben a pozsonyi rendkívüli bíróság száműzte az országból. Később, 1683 után megint Besztercebányán élt és talán lelkészkedett is. – Művei: De vocatione ministrorum ecclesiae. (Lőcse, 1668.) De praedestinatione. (Zsolna, 1670.) De peccato, poenitentia et bonis operibus. (Lőcse, 1671.) – Üdvözlő verset írt →Zabanius Izsákhoz (1658.), →Grelnertius Timotheushoz (1658.), →Galli János Kristófhoz (1658.), Jackisius Illéshez (1659.), →Schnitzler Jakabhoz (1659.), →Thann Andráshoz (1660.) és →Seelmann Keresztélyhez (1661.).