BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Stráner Vilmos (Sopron, 1866. ápr. 8. – Sopron, 1932. febr. 4.) ev. vallású egyetemi tanár. Sopronban 1885-ben végezte a gimnáziumot. Teológiát ugyanott és 1888-tól Tübingenben hallgatott. Hazatérte után előbb →káplánkodott Pinkafőn, majd itt, 1905-ben pedig Kőszegen lelkésszé választották. Miután 1908-ban a gyakorlati teológia tanszékét foglalta el Sopronban, 1910-ben letevén a →teol. tanári vizsgálatot, rendes tanárnak lépett elő s 1923-ban az egyetemi hittudományi karra neveztetett ki hasonló minőségben. 1929-ben teol. díszdoktorrá választotta a debreceni egyetem. – Művei: Javaslat… a belmisszió tárgyában… (Orosháza, 1898.) Jugendvereine. (Sopron, 1899.) Leichenrede (Ritter Sámuel felett). (Felsőőr, 1900.) Mi tetszik nektek ama Krisztus felől? (Bessex után németből.) (Budapest, 1902.) A szentírás jelentősége és kezelése a gyakorlati theologia minden ágában. (Sopron. 1910.) A tanszabadság a hazai prot. főiskolákon a reformációtól korunkig. (Felsőőr, 1910.) A biblia az élet könyve. (Sopron, 1911.) Jausz Vilmos (Értesítő, 1914.). Lelki fegyver, (Sopron, 1917.) (Németül és szlovákul is.) Az ágostai hitvallás és az ev. istentisztelet (A „Hitvallás és tudomány” c. kötetben). (Uo. 1930.) Szerkesztette 1912-től 1918-ig az „Ev. Egyházi Élet”-et.