BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Fabritius Károly (Segesvár, 1826. okt. 28. – Bp. 1881. febr. 2.) ev. lelkész. Segesvárt tanult, 1847 őszén a lipcsei egyetemre ment, melyről 1849-ben eltávozván, hosszas utazás után 1850 tavaszán érkezett vissza hazájába. Ez év őszén segesvári tanár, 1855 őszén odavaló második, 1865-ben első prédikátor, 1868-ban apoldi pap lett. A Magyar Tud. Akadémia 1872-ben levelező taggá választotta. 1872-től állandóan országgyűlési képviselő volt, de mivel kifogástalan hazafiassága miatt erdélyi hitfelei nem jó szemmel nézték ebbeli működését, 1879 novemberében lemondott lelkészi hivataláról. Egy 1880. dec. 11-én történt véletlen szerencsétlenség következtében halt meg. – A történetírás terén kiváló munkásságot fejtett ki. Egyházi érdekű nagyobb közleményei és önálló művei: Beiträge zur Kirchengeschichte Siebenbürgens unter Kaiser Karl VI. (Archiv des Vereines für siebenbürgische Landeskunde, N. F. I.). 1853. Zwei Funde in der ehemaligen Dominikaner-Kirche (Uo. V.). 1862. Der Religionstreit auf den siebenbürgischen Landtagen von 1691 und 1692. (Uo. VI.) 1864. Die beachtenswerthe Mahnung des Vereins der Gustav-Adolf-Stiftung (Prédikáció). (Segesvár, 1871.) Das Religionsgespräch zu Schässburg im Jahre 1538. und des… Antonius Verantius Briefe an Siebenbürger Sachsen (Archiv… X.). 1872. Namen und Verwendung der Jesuiten, welche von 1730–1773. in den siebenbürgischen Ordenshäusern wirkten. Nagyszeben, (1874.). Urkundenbuch zur Geschichte der Kisder Kapitels vor der Reformation. (Uo. 1875.) Pemfflinger Márk szász gróf élete. (Budapest, 1875.) Oklevelek a magyarországi reformáció korából (Történelmi Tár, 1881.). Kéziratban is maradtak dolgozatai.

Irodalom: Kozma Ferenc: Emlékbeszéd Fabritius Károly… felett (1883.).