BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Fegyverneki L. Izsák (?, ? Sárospatak, 1589. dec. 7.) ref. tanár. Sárospatakon tanult, majd külföldre ment s 1581. okt. 25-én a wittenbergi, 1585. ápr. 11-én pedig a heidelbergi egyetemre iratkozott be hallgatónak. Más helyeken is járt, de 1586-ban Heidelbergből tért haza sárospataki →lectorságba, melyről 1588 nyarán →rektorságra lépett elő. – Műve: Enchiridion locorum communium theologicorum… (Basel, 1586.) (E nagyterjedelmű könyv rendkívül elterjedt, mintegy tíz kiadást ért meg az utolsó 1628-ból való). Üdvözlő verset írt Dresser Mátéhoz (1584.) és →Laskói Csókás Péterhez (1585.), búcsúzót a Sárosi András Wittenbergből hazajövetelekor (1584.).

Irodalom: Eötvös Lajos: F. I. sárospataki tanár emlékezete (Sp. Füz. 1869.).