BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Horváth György (Pálóczi) (Nagygéc, ? – Császár, 1788 eleje.) ref. lelkész, Ádám atyja. Debrecenben tanult, hol 1747. ápr. 29-én lépett a felsőbb osztályok elsőjébe. Az 1752–53. tanévben Büdszentmihályon, azután Törökszentmiklóson volt →rektor. Majd lelkész lett Császáron. – Egy iskolai imakönyvön kívül a következő műve van: Természetnek és kegyelemnek oskolája… (Győr, 1775.) (Leírása az egész természetnek vallási okulásokkal, végül vallásbölcsészet.)