BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Horváth József (Madocsa, 1858. – Bp. 1932. júl. 14.) ref. tanár. Miután 1881-ben teológiát végzett Budapesten, ekkor Kunszentmiklóson, 1886-ban Pápán lett gimn. tanár. Ez utóbbi helyen 1888-ban a theol. akadémia bölcsészeti tanszékére választatott meg. A következő év őszén bölcsészetdoktorságot szerzett Kolozsvárt, 1894-től egyszersmind igazgatója volt a leánynevelő intézetnek. 1915-ben tanácsbírái közé sorozta a →dunántúli egyházkerület. 1917-ben nyugalomba vonult. – Matematikai műveken kívül egyházi érdekűeket is írt: A megismerhetetlen (P. E. I. L., 1886–88.). Hit és tudás. (Pápa, 1888.) A vallás lényege (Prot. Szle, 1892.). Az egyetemes lelkészi gyámintézetről (Uo. 1894.). Bölcsészettörténet (I. k.). (Pápa, 1904.) (II. bőv. kiad. uo. 1914.)