BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Abádi Dinper (nem Dimper) Benedek (?, ? – ? ?) reformátor, az 1533–34. tanév nyári felében a krakkói egyetemre iratkozott be. Itt megtanulván a könyvnyomtatást, →Dévai Bíró Mátyás „Orthographia Ungaricá”-jának I. kiadása 1535-ben az ő felügyelete alatt készült el, s állítólag ő látta el előszóval is. 1540-ben az újszigeti nyomda kezelését vette át, de az már 1541-ben megszűnvén, ezután nemsokára Wittenbergbe ment tanulmányai folytatására. Itt 1543. márc. 22-én iratkozott be az egyetemre s 1544. okt. 15-én lelkésszé avatták. Már 1545-ben Szegeden lelkészkedett s egy hitvitával, melyet róm. katolikusokkal folytatott, azt az eredményt érte el, hogy a helyben székelő török főember hallgatást parancsolt a szerzetesekre. Hogy Eperjesen és Baranyában is működött volna a reformáció érdekében, nem bizonyos, valamint az sem, hogy ő volt az a protestáns prédikátor, akit Szegednek a töröktől 1552-ben való visszafoglalásakor elkergetett a keresztyén sereg vezére.