BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Abacs (Bánffyhunyadi) Márton (Torda, 1710 táján – Torda, 1768 ősze) ref. lelkész, az előbbinek atyja, az utóbbinak bátyja. Hazai tanulása után külföldre ment s 1732. júliusban a franekeri egyetem hallgatói közé lépett. Miután 1736-tól az utrechti egyetemnek volt hallgatója, 1737 után atyjának lett utóda az ótordai papságban. – Művei: Halotti prédikáció… Énókról (→Hermányi Dienes József felett). (Kolozsvár, 1763.) Emberi panaszolkodó reménység… (Gyászbeszéd gr. Teleki III. Sándor felett). (Uo. 1768.) Respondens volt az „Ad selecta dicta V. Test.” (1733.) tartott viták során.